S námi zažijete radost z tvoření :-)

Naše akce jsou pro zaměstnance zpestřením firemního života. Vyzkoušejte s námi tvořit.
Rukodělné akce jsou pro účastníky odměnou.
Rukodělné akce budují pocit sounáležitosti s týmem, s firmou.
Rukodělné akce působí relaxačně.
Teambuilding jako firemní akci pro utužení kolektivu či jako odměnu pro zaměstnance zažili mnozí.
My přicházíme s programem, který funguje obdobně.
Zaměstnanci či Vaši zákazníci  zaměstnají vlastní ruce –  vyrobí pod naším vedením svůj výrobek.